FÅRAN

Naturreservat 

Med en paddeltur på ca 10,5 km finner ni Fåran som består av två öar som är sammanbundna med en cirka 100 meter sandrevel. Revelns vackra formation och läge varierar beroende på från vilket håll vinden legat under en längre period. Vid högvattenstånd ligger sandreveln helt under vatten. När vattenståndet är normalt kan du vandra torrskodd mellan öarna.

Ön är ett naturreservat med flera långa fina sandstränder.  Tältning är tillåtet upp till två dygn på yttre Fåran. Intill tältlägret finns faciliteter som sopkärl och toaletter.