TÄVLINGSVILLKOR

Du behöver vara över 18 år för att få delta i tävlingen

Vinsten är personlig och får ej ges bort

Datum för vinsten är något av följande datum år 2021 

Maj 3/5 , 10/ 5 , 17/5 , 24/5

Juni 7/6 , 14/6 , 21/6 , 28/6

Juli 5/7 , 12/7 , 19/7 , 26/7

Augusti 2/8 , 10/8 , 16/8, 23/8 , 30/8

September 6/9 , 13/9 , 20/9 , 27/9

Utöver dessa villkor gäller även ordinarie villkor som du finner här www.hjalmarenkajak.se/villkor