BJÖRKÖN

Naturreserevat

En paddeltur på ca 7 km tar er till Björkön, som är en av de större öarna i Hjälmaren med en naturmiljö som är sällsynt i Örebro län.

Ön är ett naturreservat och här finner ni gamla ädellövskogar, yngre lövskogar, öppna betesmarker, våtmarker och vassområden. Den varierade vegetationen  gör att många olika växter, djur och insekter trivs.

Har du tur kan du få syn på en del av det rika djurlivet på ön, till exempel bävrar och havsörnar. Eftersom ön ligger ganska ensligt till blir det en fristad för många vilda djur.  Förutom de vilda djuren så tas det ut får till ön på bete för att hålla de gamla odlingsmarkerna öppna. 

Naturreservatet är 476 hektar och omfattar även omkringliggande vattenområde och några mindre öar runt Björkön. 

Faciliteter 

Grillplats Björkön
Grillplats Björkön
Vindskydd Björkön
Vindskydd Björkön
Dass
Dass