PROJEKT SKOG

2021-06-05

Du måste vara simkunnig. 

 Du måste alltid bära flytväst när du paddlar i kajak som du lånar av oss. 

 Du får inte paddla med alkohol eller andra droger i kroppen när du paddlar i en kajak som du lånar av oss.

All paddling sker på egen risk.

Om skada uppstår på kajaken, utrusning eller annans egendom är du ersättningsansvarig. 

Du ansvarar för att lämna tillbaka kajaken i tid. Hjälmaren Kajak AB har inte ansvar för att transportera kajaker eller personer som inte förmår återvända till startdestination. 

Du är 18 år eller med målsman som ansvarig. Som målsman tar jag ansvar för mitt barn.   

Hjälmaren Kajak AB omfattas av en ansvarsförsäkring vid aktiviteter som arrangeras av och tillsammans med oss.